Jakie są sposoby leczenia zaparć?

Farmakologiczne a) Opróżnienie odbytnicy z dużej ilości zalegających mas kałowych. Można to zrobić za pomocą makrogolu (np. Forlax) i...

Gdzie możemy znaleźć błonnik?

Przede wszystkim w warzywach i owocach. Należy jednak jeść więcej warzyw niż owoców. Warzywa możemy podawać dziecku bez ograniczeń...